صفحه اصلی

namayeshgah final

 

وسعت جغرافيايي و تنوع گسترده آب و هوايي ، نور خورشيد وقابليت خاك كشور عزيزمان ايران محصولات كشاورزي بي نظيري را به ما هديه ميدهد كه به دليل مشكلات فراوان اين نعمت هاي الهي از چرخه برداشت تا مصرف داراي ضايعات زيادي مي شوند. براي جبران و جلوگيري و كاهش درصدي از اين ضايعات كشاورزي ،خشك كردن محصولات، كاري بوده كه از گذشته دور انجام مي شده است. با پيشرفت صنايع و تكنولوژي ، روش هاي خشك كردن نيز بهبود يافته و نياز بازار هاي جهاني به محصولاتي با كيفيت و رقابت گسترده بين توليد كنندگان براي حضور در بازار هاي بين المللي و اجباري شدن برخي استانداردها همه از عواملي هستند كه نياز به بهبود روش هاي خشك كردن و بهداشتي بودن و ثبات كيفيت را به توليد كنندگان اجبار مي كنند. در راستاي تحقق اين هدف بزرگ ملي، شركت طراحي مهندسي گروك با بيش از 13 سال تجربه در زمينه طراحي و ساخت خشك كن هاي صنايع غذايي دستگاه مخصوصي را با قابليت هاي منحصر به فرد توليد كرده است. هدف ما تنها فروش يك دستگاه خشك كن نمي باشد. شما با خريد سيستم فوق از خدمات مشاوره اي از هنگام نصب تا توليد محصول و ارائه به بازار هاي داخلي و خارجي برخوردار خواهيد شد.